บริษัท ไอออนิค จำกัด ดำเนินธุรกิจมากกว่า 13 ปี เป็นผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมีธาตุรองธาตุเสริม และสารปรับปรุงดิน เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีบริษัทในเครือทั้งหมด 11 บริษัท มีโรงงานทั้งหมด 5 โรงงาน อยู่ใน จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม และ จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานภายในมาตรฐาน ISO9001 : 2008 ,IFoam และ Halal บริษัทร่วมทุนกับรัฐบาลไทยผ่านทาง สสว. และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI, NIA และสวทช. ขณะนี้บริษัท ไอออนิค จำกัด กำลังขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราต้องการบุคลากรมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม และสร้างสรรค์งานคุณภาพ
Benefits
1. ประกันสังคมตามกฎหมาย 2. อาหารกลางวัน 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
Contacts
บริษัท ไอออนิค จำกัด
71/13 ถนนบรมราชชนนี
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700
Directions
123,183,511,40,146,28,542,28,30,57,66,64,124,127,149,201,35,170,177,207,556,177