JobThai
บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ซื้อ-ขาย,นำเข้า,ประกอบ,ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบคอนโทรล ต่างๆ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบคอนโทรล Wiring ให้กับบริษัทฯลูกค้า ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรช่วยงานตามความต้องการของลูกค้า
Benefits
มี OT และมีค่าสวัสดิการเพิ่มจากเงินเดือน
zero position en
Contacts
บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
56/8 อาคารเดอะ กรีน เพลส ชั้น 1 ซอยบางนา-ตราด32 ถนนบางนา - ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Directions
อยู่ในซอยเยื้องๆกับห้างสรรพสินค้าเซนทรัลบางนา (ซอยบางนา-ตราด32 หรือ ซอยอ่องเอี่ยม)