บริษํทฯเป็นผู้ดำเนินการด้านการdevelopจัดสรรที่ดิน ทั้งเพื่อการพาณิชย์ และจัดสรรที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
Benefits
  • ประกันสังคม/โบนัสประจำปี/ ประกันชีวิต(ตามแต่ตำแหน่งหน้าที่)
1 Position
1.
Oct 9, 2019
พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
20,000-30,000 (ตามประสบการณ์)
Contacts
สาขา 001 เลขที่ 49 ซอยพร้อมพรรค
Khlong Tan Nuea Watthana Bangkok 10110
Line ID: inggima