บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลท (stretch film) มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีสินค้าหลักประเภทฟิล์มยืด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตประเภทอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มยืด บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างทักษะ และความสามารถของบุคลากร และการปรับปรุงเทคโนโลยีของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดจำหน่ายเฉพาะลูกค้าซึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าเบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - แข่งขันกีฬาภายในประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ AIA - เครื่องแบบพนักงาน - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - เงินรางวัลอายุงานประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส / เงินรับขวัญบุตร 2 คน - เงินช่วยเหลือเนื่องจาก มรณกรรม - การตรวจสุขภาพประจำปี
Contacts
บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด (Thaistar Polyfilm Co., Ltd.)
79/197 หมู่ 19
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
Directions
ถนนเทพารักษ์ ซอยธนสิทธิ์ เข้าซอยรัตนะโชค 12
See Map