JobThai
บริษทดำเนินกิจการมากกว่า 28 ปี ผลิตยางรัดของ ยางพาราลมควัน ส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ โรงงานการผลิตที่ จ.ระยอง และอุดรธานี และกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องน้ำดื่ม จำกัด ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ซึ่งผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตและผ่านโอโซน ได้รับรองมาตรฐานจาก มอก., HACCP,GMP โรงงานการผลิต จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ บริษัทต้องการเปิดรับบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
- เสื้อยูนิฟอร์ม (Uniform) - ประกันสังคม (Social security insurance) - ข้าวมื้อกลาง ฟรี (Lunch Food) - ค่ากะ (Shift) - ค่าล่วงเวลา (Over Time) - ค่าสภาพการทำงาน (Working condition) - เบี้ยขยัน (พนักงานรายวัน) (Diligent For Worker) - ค่าใบประกอบวิชาชีพ (Processional Certificate) - ค่าเดินทางทำงานนอกสถานที่ (Gasoline for work other place) - กองทุนออมทรัพย์ (Saving Fund) - ปรับเงินเดือนประจำปี (Annual salary adjustment) - โบนัสประจำปี (Bonus) - ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual checkup) - เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานศพ) (Subvention such as Married and funeral) - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ (New year party) - ส่วนลดซื้อน้ำดื่มเนปจูน (Discount buy drinking water) - พนักงานขาย บริษัท เนปจูน : ค่าคอมมิชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำมัน,ค่าเสื่อมรถยนต์,ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พักทำงานต่างจังหวัด (Sales : Commission, Telephone, Gasoline, Car Depreciation, Allowance )
Contacts
บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
69 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (ถนนบายพาส 36)
Map Kha Nikhom Phatthana Rayong 21180
Directions
เส้นระยอง-ชลบุรี - ถนนเลี่ยงเมือง สายบายพาส 36 จากสี่แยกทับมา ตรงมา/สามแยกเนินสำลี (ศูนย์ราชการ) ตรงมา 3 กิโลเมตร มีจุดกลับรถขวามือ (จุดสังเกต ฝั่งซ้ายเป็น บริษัท ATS) เมื่อกลับรถ 1 กิโลเมตร บริษัทอยู่ฝั่งซ้ายมือ ติดถนนบายพาส 36 เส้นชลบุรี-ระยอง - ถนนเลี่ยงเมือง สายบายพาส 36 สี่แยกมาบข่า ตรงมา 3 กิโลเมตร (จุดสังเกต ผ่านร้านอาหารเสริมมิตรซีฟู้ด) จากนั้น 1 กิโลเมตร บริษัทอยู่ฝั่งซ้ายมือ ติดถนนบายพาส 36