JobThai
TALESUN TECHNOLOGIES (THAILAND) Co.,Ltd.
ผลิตและจำหนายแผ่นโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในโครงการพลังงานสะอาดต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน
สวัสดิการ
- ค่าเช่าบ้าน - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน - อาหารฟรี - Performance Allowance(บางตำแหน่ง) - โบนัส ตามผลประกอบการ
ติดต่อ
TALESUN TECHNOLOGIES (THAILAND) Co.,Ltd.
7/473 Moo.6 Amata City Industiral Estate
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140