JobThai
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) จากสารสกัดธรรมชาติ โรงงานมีการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา (อย.), ฮาลาล (Halal) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000 โรงงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และมีแผนขยายกำลังการผลิตบนพื้นที่แห่งใหม่กว่า 3,000 ตารางเมตร
Benefits
- โบนัส(ตามผลประกอบการ) - ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม+ประกันสุขภาพ(สำหรับพนักงานรายเดือน) - เสื้อฟอร์มพนักงาน - อาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ที่พัก (ตามที่บริษัทจัดให้) - รถรับส่ง (ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนด)
10
Contacts
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
111 หมู่ 2
Tha Chin Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Directions
-จากถนนพระราม2 ลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเลี้ยวซ้ายเข้าท่าฉลองตรงมาประมาณ2-3กิโลเมตรสังเกตป้ายร้านอาหารบึงบัวเทศบาลตำบลท่าจีน,วัดกระซ้าขาว เลี้ยวขวาเข้ามาประเมตร1.5 กิโลเมตร สังเกตขวามือจะเขียนป้ายว่าโครงการอยู่เจริญท่าจีน เลี้ยวขาวเข้ามาอยู่โรงงานแรกซ้ายมือ -จากท่าเรือท่าฉลองนั่งวินมอเตอร์ซต์บอกว่ามาลงนิคมใหม่ตรงเทศบาลท่าจีน พอเลี้ยวขวาเข้าโครงการอยู่เจริญท่าจีนโรงงานอยู่โรงงานแรกซ้ายมือ