บริษัท เอกอุทัย จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การซื้อ-ขาย รวบรวม จัดเก็บ ขนส่ง คัดแยก เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้(By Product)ต่างๆจากกระบวนการคัดแยก ก่อสร้างโรงงานคัดแยก บำบัดของเสีย ผังกลบ สารเคมีใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรม โดยได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ มี มีโรงงานตั้งอยู่ทั้งสิ้น 3 แห่ง ทั้งในจังหวัดอยุธยา , จังหวัดเพชรบูรณ์ , จังหวัดนครราชสีมา
Benefits
 • - ชุดฟอร์มพนักงานฟรีปีล่ะ 2 ชุด
 • - ที่พักฟรี(ตามตำแหน่งงาน)
 • - อาหารกลางวันฟรี
 • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด10 %
 • - โบนัสประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - เงินสวัสดิการช่วยหลือกรณี สามี,ภรรยา,บุตร,บิดา,มารดา เสียชีวิต
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - จัดท่องเที่ยวประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 10 วันทำงาน/ปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าที่พักในกรณีเดินทางไปสาขาต่างจังหวัด
 • - ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฟรีตลอดทั้งปี
 • - สวัสดิการกู้ซื้อบ้านอัตราดอบเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - วันหยุดตามประเพณี15วัน/ปี
3 Positions
1.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ประจำเมืองทอง)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
2. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชี AR (ประจำเมืองทอง)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
3.
Sep 19, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและทรัพย์สิน(ประจำเมืองทองธานี)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Contacts
499 หมู่ที่ 1
Klang Dong Pak Chong Nakhon Ratchasima 30320
Fax: 044-938-997
Directions
บริษัทฯอยู่ติดถนนมิตรภาพ มีรถประจำทาง,รถตู้ผ่าน อยู่ใกล้ๆกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและฟ่างแห่งชาติ(ไร่สุวรรณ)