JobThai
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ , มอเตอร์ไซด์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากผงโลหะขึ้นรูป เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2540
Benefits
 • ค่าเบี้ยขยัน 500 / 700 / 900 บาท
 • ค่าอาหารวันละ 40-70บาท
 • ค่ากะวันละ 100-130 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลปีละ 10,000-15,000 บาท
 • ค่าทักษะภาษาอังกฤษ 1,000-2,000-3-000 บาท
 • รบรับ-ส่งพนักงาน
 • ยูนิฟอร์มประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รางวัลอายุงาน
 • เงินช่วยเหลือการแต่งงาน, บวช, คลอดบุตร, ฌาปนกิจศพ
 • Contacts
  Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
  700/471 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
  Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000