บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารที่พักอาศัย ต้องการบุคลากรที่มีความรักในด้านของงานบริการ มาร่วมงาน
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันสุขภาพ
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. ชุดยูนิฟอร์ม
  • 5. วันหยุดประจำปี ตามกฎหมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อีเอสบี ทู จำกัด
เลขที่ 1/157 หมู่ที่ 3
Bo Win Si Racha Chon Buri 20230