บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค เป็นผู้ผลิตอาหารและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัขและแมว เราเป็นผู้นำการผลิตขนมขบเคี้ยว (Pet Snack) อันดับต้นของเมืองไทย ตลอด 50 ปี ที่ผ่านมา แห่งการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและระบบการจัดการการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO, HACCP,BRC และการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ทำให้สินค้าของเราได้รับรับความไว้วางใจจากสินค้าทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, เดนมาร์ค, อินเดีย, มาเลเซีย, เวียดนาม เป็นต้น
มาเป็นทีมงานร่วมกับเรา เรามีสวัสดิการที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ตรงกับสายงานเพื่อร่วมงานกับเรามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา
Benefits
  • 1. เบี้ยขยัน
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ AIA
  • 3. โบนัส
  • 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5. รถรับส่ง 2 สาย หัวตะเข้ และ หนองจอก
5 Positions
1.
Oct 17, 2019
พนักงานขาย /Sales
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
10,000 บาท+คอมมิชชั่น+ค่านำมัน
2.
Oct 17, 2019
หัวหน้า QC
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
18,000+
3. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
ตามประสบการณ์
4.
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่ วิจัย/ พัฒนา(R/D)
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
22,000 บาท ขึ้นไป
5. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
วิศวเครื่องกล/วิศวอุตสาหการ
pinlocation
Lat Krabang, Bangkok
salary icon
18,000-25,000
Contacts
147 ถ.ฉลองกรุง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
Tel.: 02-360-5079-83 ต่อ114
Fax: 02-360-5065-66