เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ วางระบบ รวมทั้งบริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้า แก่โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานไฟฟ้าและกิจการอื่นๆทุกประเภท ที่เกี่ยวข้อง
Benefits
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ(หมู่)
  • เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด(เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการ)
  • เงินล่วงเวลา(เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการ)
  • โบนัส
  • เงินเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(เบี้ยขยัน)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
9 ซ.จตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า)
O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220
Fax: 02-992-4477