JobThai
บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง เมลิน (MEILIN), เอบีน่า (A-Bena), ซียู (ZU) โดยตรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เน้น การตลาดแบบโฆษณาตามสื่อ หากแต่เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เป็นที่พึงพอใจแล้วบอกต่อกัน ด้วยราคาที่ไม่แพง เพราะต้นทุนค่าโฆษณาการตลาดไม่มี เป็นผลดีให้ประโยชน์กับผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล จากนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยตรง ทำให้คุณมั่นใจ ผู้ใช้บอกต่อเรื่องคุณภาพ
Benefits
- กองทุนประกันสังคม - วันหยุดประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน ขั้นต่ำ 6 วัน - โบนัสประจำปี - สัมนาประจำปี สำหรับตำแหน่งที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานภายนอกจะมีสวัสดิการเพิ่มเติมดังนี้ - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าน้ำมันรถ - ค่าที่พัก - ค่าอาหาร
Contacts
บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
111,113 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230