คลินิกสยามเฟอร์ทิลิตี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยคลินิกสยามเฟอร์ทิลิตี้นั้นดำเนินงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ พร้อมด้วยนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน/นักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญการดูแลตัวอ่อนในกระบวนการเด็กหลอดแก้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากการรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI แล้ว คลินิกสยามเฟอร์ทิลิตี้ยังให้บริการการรักษาภาวะมีบุตรยากที่หลากหลาย ด้วยการให้บริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง
1 Position
1.
Sep 20, 2019
ผู้ช่วยพยาบาล OPD
pinlocation
Ratchathewi, Bangkok
salary icon
12,000-15,000
Contacts
361/3-4 ถนนศรีอยุธยา
Thung Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400