บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯจากประเทศเยอรมนี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยนวัตกรรมยานยนต์จากประเทศเยอรมนี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับและสำหรับรถทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและอยู่ในตำแหน่งผู้นำของตลาดทั่วโลก โดยมียอดขายอันดับหนึ่ง ในยุโรป และอันดับสี่ของโลก รวมถึงมีฐานการผลิตในทุกทวีปทั่วโลก
Benefits
  • - ค่าเช่าบ้าน
  • - อาหารกลางวันฟรี
  • - รถรับส่งพนักงาน
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
Contacts
บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
616/5 หมู่ 5 WHA Eastern Seaboard 4
Mae Nam Khu Pluak Daeng Rayong 21140
See Map