บริษัท ฟู่ ฟู่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟู่ ฟู่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการประเภทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ภายใต้แบรนด์ "ฟู่ ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู" จำนวน 5 สาขา คือ สาขาพระราม4 , สาขาอารีย์ , สาขา G Tower พระราม9 , สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ , สาขา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงการมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดี
สวัสดิการ
ด้านรายได้ 1. เงินเดือน 2. ค่าล่วงเวลา 3. Service Charge 4. เบี้ยขยัน 5. โบนัส 6. ค่าเดินทาง 7. ค่าตำแหน่ง ด้านสุขภาพ 1. ประกันสังคม 2. ค่ารักษาพยาบาล พนักงาน ด้านของขวัญยินดี 1. ของขวัญวันเกิดพนักงาน สวัสดิการอื่น ๆ 1. ของเยี่ยมกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 2. เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (งานศพ) 3. ส่วนลดพิเศษ ในการรับประทานอาหารในร้าน ฟู่ ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู 4. เงินช่วยเหลือกรณีการคลอดบุตร
ติดต่อ
บริษัท ฟู่ ฟู่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 408/74 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 17
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
ใช้งานแผนที่