JobThai
KC Group มีบริษัทในเครือถึง 4 สายธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต อสังหาริมทรัพย์ และพลังงาน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี โดยนายโค้ง จิรัฐิติเจริญ ทำรับเหมาก่อสร้าง และปัจจุบันคือ generation ที่ 2 ดำรงตำแหน่งประธานบริหารโดย ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ ที่ได้ขยายธุกิจให้แข็งแกร่ง และนำองค์กรไปสู่มาตรฐานประเทศ ในสายธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ตลอดที่ผ่านมาบริษัท เคซี มีสโลแกนว่า 'ครบเครื่อง เรื่องก่อสร้าง' ที่เคยได้รับงานในด้านทางด้านโยธาอย่างหลากหลาย จนในปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดในด้านโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต สินค้าสำหรับงานโยธาสำหรับภาครัฐ e.g. งานสะพาน และค่อนข้างมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โรงงานจัดตั้งที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, ปราจีนบุรี โดยมีสำนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิตที่จังหวัด ปราจีนบุรี รวมถึงสำนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินที่ปราจีนบุรี วัฒนธรรมในองค์กรจะอยู่กันอย่างครอบครัวที่ช่วยเหลือกันและกัน จากผู้บริหาร สู่ผู้จัดการ สู่ระดับผู้ปฎิบัติ ที่มีการถามไถ่ปัญหาและเปิดรับความคิดใหม่ๆจากพนักงานทุกคนเรื่อยๆ เพราะเราเชื่อว่า ถ้าคนของเรามีความสุข และตั้งใจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ปัญหาใดๆก็สามารถช่วยกันฝันฝ่าไปได้ ปัจจุบัน เคซี มีเป้าหมายที่จะนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2563 เพื่อขยายองค์กรสู่ระดับประเทศและรองรับการขยายต่อต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทจำเป็นสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น เดียวกันเพื่อในองค์กรสำเร็จเป้าหมายเดียวกัน
Benefits
- ประกันสังคม - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท) - ยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี บางตำแหน่งที่เหมาะสม: - ค่าที่พัก - ค่ารถ - ค่าโทรศัพท์ - การอบรม
Contacts
KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
20 อาคาร หจก.นายโค้งก่อสร้าง หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร
Prachantakham Prachantakham Prachin Buri 25130