JobThai
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานหลังคาเหล็ก ฉนวนกันความร้อน และห้องเย็น ต้องการรับบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและรองรับการขยายธุรกิจในก้าวสำคัญ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพและพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา
1. ยูนิฟอร์มพนักงาน 2. อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. อาหารกลางวัน (ฟรี) 5. ค่าอาหาร O.T 6. ค่าตำแหน่ง/ค่าความเสี่ยง/ค่าวิชาชีพ/ค่าโทรศัพท์/ค่าเสื่อมรถยนต์/บัตรเติมน้ำมัน ฯลฯ (ตามตำแหน่งงาน หรือ ตามเงื่อนไขบริษัท) 7. ประกันชีวิต (บางตำแหน่งงาน) 8. เบี้ยขยัน (รายเดือน/รายปี) 9. เงินกู้ยืม (ตามเงื่อนไขบริษัท) 10. เงินจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น 5ส , Kaizen ฯลฯ 11.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ กระเช้าเยื่อมไข้กรณีประสพอุบัติเหตุ ฯลฯ 12.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับพนักงานประจำ 13.ปรับอัตราจ้างประจำปี 14.โบนัส (ตามผลประกอบการ) 15.ฝึกอบรมตามสายงาน 16.สิทธิลากิจไม่น้อยกว่า 6 วัน/ปี 17.วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 12 วัน 18.วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 15 วัน/ปี 19.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 20.รถตู้ รับ-ส่ง พนักงาน (สายชลบุรี/ฉะเชิงเทรา/หัวเฉียว/บางนา)
บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
111 หมู่ที่ 1
Hom Sin Bang Pakong Chachoengsao 24180
รถประจำทางที่วิ่งผ่าน ถนนบางนา-ตราด