บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินงานในรูปแบบของ “บริษัทจัดการพลังงาน” ให้การบริการแก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการจัดการพลังงานไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษา, แนะนำเทคนิค รวมไปถึงนำเสนอและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับผู้ประกอบการ
- ตัวแทนจำหน่ายหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง ระบบ Once Through Boiler แบรนด์ Miura จากประเทศญี่ปุ่น
- ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
บริษัทฯเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมาร่วมพัฒนาองค์กร และเติบโตไปพร้อมกับเรา ในตำแหน่งต่อไปนี้
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
55/39 หมู่บ้านกลางเมือง พระรามเก้า-ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 88 (อรพิน)
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310