JobThai
บริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด ก่อตั้งโดยบริษัท นิวสเปซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ ค.ศ.1998 จนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทขายส่ง นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ ยาสมุนไพรจีน ยาจีนสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น
Benefits
-ประกันสังคม(เมื่อผ่านขั้นตอนการฝึกงาน) -วันหยุดนักขัตฤกษ์(ตามวันที่บริษัทกำหนด) -วันลาหยุดพักร้อนประจำปี เมื่ออายุงานครบ 1 ปี -ชุดยูนิฟอร์ม -เบี้ยขยัน -คอมมิชชั่น -อาหารกลางวัน
zero position en
Contacts
บริษัท ถัง หมิง กรีน เฮลท์ จำกัด
522/179 ซ.รามคำแหง39(เทพลีลา1) ถ.ประชาอุทิศ
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310