บริษัท ไอทเวนตี้วันอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท เติบโตขึ้นจนเป็นหนึ่งในผู้นำที่เชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบการสื่อสารอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ i21 ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำในประเทศไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจโทรคมนาคม i21 ก็เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน ดังนั้นทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน 2549 ในปัจจุบัน i21 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดสถานีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงการเลิกจ้างสายเคเบิล RF อุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบให้กับเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือผู้ผลิต ผู้รับเหมาผู้ค้าส่งและอุตสาหกรรมอื่น ๆ
Benefits
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สวัสดิการประกันชีวิต-อุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ค่าของขวัญแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร
 • - ค่าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • - เงินช่วยเหลือการจัดงานอุปสมบท
 • - เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต บิดา มารดา บุตร ภรรยาหรือสามีตามกฎหมาย
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
Contacts
บริษัท ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
365 ถนนบอนด์สตรีท
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel.: 02-503-4977 ต่อ 123, 088-498-6667
See Map