JobThai
บริษัท เค.เอช.เมทัลโปรดักส์ จำกัด เริ่มต้นก่อตั้งในปี 2533 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า และภายในปี 2563 นี้ทางบริษัท จะมีการย้ายฐานการผลิต ไปที่ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ (ก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์)
Benefits
- ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน - รองเท้า Safety - ตรวจสุขภาพประจำปี - เบี้ยขยัน - ค่าทักษะ - บริการรถรับส่งพนักงาน (เส้นปู้เจ้า, เทพารักษ์ สิ้นสุดก่อนขึ้นทางด่วน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ เทพารักษ์)
Contacts
บริษัท เค.เอช.เมทัลโปรดักส์ จำกัด
789 หมู่ 6
Khlong Niyom Yattra Bang Bo Samut Prakan 10560
Directions
-จาก เซ็นทรัลบางนา รถสาย 365 ปากน้ำ-บางปะกง ลงซอยวัดนิยมยาตรา ต่อวินเข้ามาประมาณ 5 กม. -มีรถรับส่ง (เส้นปู้เจ้า, เทพารักษ์ สิ้นสุดก่อนขึ้นทางด่วน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ เทพารักษ์)