JobThai
บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
Benefits
- ค่าอาหาร - เบี้ยขยัน - ค่าครองชีพ - KPI - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ยูนิฟอร์ม - สวัสดิการบ้านพักพนักงาน กรณีอยู่ต่างจังหวัด - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฝึกอบรมภายในและภายนอก - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Contacts
บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัด
59 ม.5
Mon Nang Phanat Nikhom Chon Buri 20140