บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด
Central JD Fintech is a joint venture between the largest retailer from Thailand and JD Finance, one of China’s leading fintech companies. JD Finance was established in late 2013 and spun off from JD.com to become an independent entity in June 2017. The company has 10 major business lines: supply chain finance, consumer finance, crowd funding, wealth management, payments, insurance, securities, rural finance, financial technology and an international business line. As of June 30, 2017, JD Finance has served more than 500,000 corporate clients and 150 million individual consumers. JD Finance leverages its big data and industry-leading technology to provide comprehensive and modularized services to various financial institutions and help the industry to increase revenues, improve efficiency and reduce costs.
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ค่าทำฟัน
บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด
เลขที่ 87/2 ชั้น 32 และ 48 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซ่นส์ เพลส ถนนวิทยุ
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
BTS เพลินจิต ต่อ Shutter Bus มาที่ตึก All season