บริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 และมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เราจึงได้รับการรับรองมารตรฐานสากลดังนี้
GMP(PIC/S)Certificate ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ประเทศไทย)
GMP Certificate(JP-PMDA)ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก Pharmaceuticals and Medical Devices Agency ประเทศญีปุ่น ในการผลิตยาฉีดกลุ่ม Cephalosporin
ISO 9001:2008 การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สะท้อนให้เป็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
ISO 14001:2004 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
ISO 17025:2005 การรับรองมารตรฐานความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัตการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้
1.กลุ่มการผลิต
1.1รับผลิต แบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน โดยแยกหมวดดังนี้
-ยาเม็ด
-ยาแคปซูล
-ยาครีม / เจล
-ยาผง
-ยาน้ำ
-ยาปราศจากเชื้อ (Sterile)
1.2รับผลิตเครื่องสำอางค์, ครีม และรับบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
1.3รับผลิตและจัดจำหน่ายยาสัตว์
-ยาผง
-ยาละลายน้ำ
1.4รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
-ประเภทหัวอาหาร (PREMIX)
-ประเภทอาหารเสริม
1.5รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม
-เครื่องดื่มเกลือแร่
-การ์ซีเนีย, เครื่องดื่มบุกผง
-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรต่างๆ
2. การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
2.1ลักษณะการผลิตหรือบริการ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้
2.1.1ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
2.1.2ผลิตและจัดจำหน่ายยาสำหรับสัตว์
2.1.3ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
2.1.4ผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม
2.1.5ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก
Benefits
 • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 3.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 5.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6.ทุนการศึกษาบุตร
 • 7.อบรม/สัมมนา
 • 8.ยูนิฟอร์ม
 • 9.เบี้ยขยัน
 • 10.เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปณกิจ
 • 11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 12.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน
19 Positions
Contacts
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
Pak Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan 10290
Directions
 • - รถเมล์สาย 20 (คันใหญ่สีส้ม)สายดินแดง-พระสมุทรเจดีย์
 • - รถตู้ สาย บางปะแก้ว-พระสมุทรเจดีย์
 • อยู่ตรงช่วงปากซอย สุขสวัสดิ์ 84 (ซอยคู่สร้าง)
See Map