JobThai
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่นการให้บริการทางด้านวางระบบโครงข่ายสื่อสารพื้นฐาน การวางระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ทรีบอร์ดแบรนด์ 3BB
  • พิจารณาโบนัส, พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาล (OPD),ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, ค่าทำฟัน, ประกันชีวิต
  • ตรวจสุขภาพประจำปี, งานสังสรรค์ประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน
  • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และสวัสดิการอื่น ๆ
  • บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
    อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น M เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
    Pak Kret Pak Kret Nonthaburi 11120