ที่บริษัทที่ปรึกษาทางด้านงานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายในและงานระบบ, บริหารและควบคุมการก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลี้ยง(บางตำแหน่ง)
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1212 ซ.พระรามเก้า66 ถ.พระรามเก้า
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: www.futureengineering.co.th