เป็นผู้ผลิต และทำการตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีชื่อเสียงยี่ห้อ
"คาราบาวแดง"
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง "คาราบาวแดง" และเครื่องดื่มเกลือแร่ "Carabao Sport" บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และขวดแก้ว และมีหน่วยงานจัดจำหน่ายของตนเอง และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (CBG) บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งรายได้ และกำไรสุทธิที่ดีมาตลอด จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา
Benefits
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. ปรับเงินประจำปี
  • 3. ประกันกลุ่มสุขภาพ
  • 4. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
  • 5. สิทธิการลากรณีพิเศษ
  • 6. เงินกรณีพิเศษ
  • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
30 Positions
See all positions
Contacts
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
393 อาคารสีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม
Silom Bang Rak Bangkok 10500
See Map