บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด เกิดจากการร่วมทุนอย่างมั่นคงของ 2 สถาบันการเงินสำคัญ ระหว่างธนาคารพานิชย์ของรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ กับ กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 และเป็นกลุ่มจัดการเงินทุนอันดับ 1 ของโลก ได้ขยายงานให้มีตัวแทนทั่วประเทศ มีความประสงค์รับตัวแทนประจำสำนักงาน
Benefits
  • 1. มีเงินเดือนประจำ 25,000-35,000 บาท
  • 2. โบนัส ทุก 3 เดือน
  • 3. สวัสดิการรักษาพยาบาล
  • 4. มีกองทุนเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณ
  • 5. ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี
  • 5. มีสัมมนาต่างประเทศทุกปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (ในเครือธนาคารกรุงไทย)
191/13-14 หมู่ 3
Lat Sawai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
Website: www.ktb.co.th
See Map