บริษัท ยูนิเวอร์เซล เอ็กซ์เพรสทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2516 แรกเริ่มเปิดดำเนินการขนส่งในพื้นที่ขอบเขต จำกัด เป็นขนส่งขนาดย่อยครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางเท่านั้น ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบขนส่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัท ยูนิเวอร์เซล เอ็กซ์เพรสทรานสปอร์ต จำกัดสามารถครอบคลุมพื้นที่ระบบขนส่งได้ทั่วประเทศ โดยดูแลครอบคลุมทั้งเรื่องของ ระบบขนส่ง การดูแลจัดการบริหารคลัง ศูนย์รวมกระจายสินค้า และอื่นๆ ซึ่งมีบริษัทที่ไว้วางใจและใช้บริการ อยู่มากกว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
 • - เงินกองทุนสะสม(กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์
 • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • - เงินสมทบทุนการศึกษาบุตร
 • - เงินสมทบกรณีพนักงาน/ญาติ ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด/ปี
 • - ค่าครองชีพ 400 บาท
 • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • - สวัสดิการรถ รับ - ส่ง
 • - เบี้ยเลี้ยง (ออกต่างจังหวัด)
 • - ค่าเดินทาง (ออกต่างจังหวัด)
ติดต่อ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
90/30-31 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 3 ถ.บางพลี-ตำหรุ คลองขุด
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
เว็บไซต์: www.uettransport.com
ใช้งานแผนที่