บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบ โครงส้รางเหล็ก ผนัง ประตูม้วน แปเหล็ก แผ่นใส ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เหมาะทั้งกับการมุงหลังคาบ้าน โรงงาน กันสาด และทำรั้ว ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายสาขา จึงมีความต้องการรับบุคลากรเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนในอีกหลายตำแหน่ง
Benefits
- เงินโบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ทุนการศึกษาบุตร - บ้านพักสวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - กองทุนทดแทน
10 Positions
Contacts
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
567 ม.2 ถ.เลี่ยงเมือง
Phra Lap Mueang Khon Kaen Khon Kaen 40000
See Map