JobThai
เราเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนที่ครบวงจรของประเทศไทย และอาเซียน เน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางด้านการศึกษา เพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทย พร้อมยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้ก้าวไกล โดยดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี ปัจจุบันเรามีบริษัทในเครือ คือ - บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด - บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด - บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด เรามีนักวิชาการ ที่พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 คน และพนักงานขายกว่า 120 คนครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ มีโรงพิมพ์ คลังสินค้าและระบบการจัดส่งทั่วประเทศและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษากว่า 70,000 รายทั่วประเทศ เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติ เติบโตและก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ กดไลค์ และติดตามตำแหน่งงานว่างของเราได้ที่ https://www.facebook.com/hraksorn
Benefits
สวัสดิการพนักงาน - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ - โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เบิกเงินเดือนล่วงหน้า - ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง) - ทุนการศึกษา และทุนเรียนดี สำหรับบุตรพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต - วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้า - ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
15 Positions
Contacts
กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
San Chao Pho Suea Phra Nakhon Bangkok 10200
Directions
- รถประจำทาง - สี่แยกคอกวัว หรือถนนราชดำเนินกลาง และเดินเข้าถนนตะนาว (ข้างธนาคารออมสิน) ประมาณ 400 เมตร เลยศาลเจ้าพ่อเสือ มาประมาณ 50 เมตร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ อาคารหน้า ชั้น 3 - สายรถประจำทาง ที่ผ่านสี่แยกคอกวัว อาทิ สาย 2 ,15, 32 ,44,47,59 ,60 ,68 ,70 ,79 ,82 ,157 ,171 ,183 ,201 ,203 ,503 ,509 ,51 และ 556