บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
ประกอบธุรกิจ ผลิตกระป๋องเปล่าและฝาไร้ตะเข็บ สองชิ้น สามชิ้น สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร อยู่ในเครือ THAIUNION GROUP โดยสินค้าของบริษัทฯ ได้ส่งไปจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทก่อตั้งและดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบัน มีความต้องการบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ในตำแหน่งดังนี้
Benefits
- โบนัสประจำปี - โบนัสพิเศษ - ปรับเงินเดือนทุกปีตามผลประกอบการ - เงินค่าตำแหน่ง - เบี้ยขยัน - ประกันชีวิตกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุ ,นำเที่ยวประจำปี - ชุดฟอร์มพนักงาน - เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่นงานมงคลสมรส,งานบวช,งานศพ,ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากประกันสังคม - กีฬาประจำปี - สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
Contacts
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
เลขที่ 38/70 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1
Tha Sai Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
See Map