JobThai
บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกและภาชนะพลาสติก โดยดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, มอก.655 เล่ม 1-2553 เล่ม 2-2554 สินค้าทุกชนิดที่ผลิตจากบริษัท ฯ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดมา และปัจจุบันบริษัท ฯ มีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมทีมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง วันทำงานปกติ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาทำงาน : กะออฟฟิศเวลา 08.00 – 17.00 น. กะเช้า เวลา 07.00 – 16.00 น. กะดึก เวลา 19.00 – 04.00 น.
สวัสดิการ
1. ห้องพยาบาล 2. ค่ากะกลางคืน 3. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 4. เบี้ยขยัน 200 – 500 บาท/เดือน 5. ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) 6. ของขวัญวันเกิดพนักงาน 7. ข้าวฟรี 3 มื้อ มีกับข้าวราคาถูกจำหน่าย 8. ชุดฟอร์มประจำปี 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของพนักงานและญาติพนักงาน 11. การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน 12. งานเลี้ยงปีใหม่
ติดต่อ
บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จำกัด
102 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด กม.41
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24180
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ อยู่ตรงข้ามกับเทสโก้โลตัส สาขาบางวัว