โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกันเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม เป็นโรงเรียนแนวใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่พร้อมทุ่มเท
Benefits
  • - ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งครอบครัว
  • - อาหารกลางวัน
  • - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
  • - สวัสดิการกองทุน สช. ฯลฯ
9 Positions
Contacts
โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก
Salathammasop Thawi Watthana Bangkok 10170
See Map