บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2536 ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารและอาหารกึ่งสำเร็จรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆส่งจำหน่ายต่างประเทศ 80 % และในประเทศอีก 20 %
Benefits
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ(IPD/OPD)
 • - วันลากิจจ่ายเงิน 5 วัน
 • - วันหยุดพิเศษ(จ่ายเงิน)กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • - ยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์การทำงาน
 • - รถ รับ-ส่งพนักงาน
 • - รางวัลพนักงานดีเด่น
 • - รางวัลชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติงานดีพิเศษ
 • - โบนัส
 • - ปรับประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ห้องพยาบาล
 • - Canteen
 • - เบี้ยขยัน
 • - อบรมสัมนาและกิจกรรมต่าง ๆของบริษัทฯ
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
15 Positions
Contacts
บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
99/1 หมู่ 4 ซอยเทพกาญจนา
Khae Rai Krathum Baen Samut Sakhon 74110
See Map