JobThai
บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟแบบครบวงจร โดยเป็นทั้งผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ เครื่องทำกาแฟทุกประเภท อุปกรณ์และวัตถุดิบ การอบรมให้ความรู้ การบริการหลังการขาย พร้อมกับให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ
Benefits
1. ประกันสังคมพนักงาน 2. ประกันกลุ่ม AIA 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ยูนิฟอร์มพนักงาน 5. เบี้ยเลี้ยง 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. โบนัสประจำปี 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาล
Contacts
บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด
65/4-6 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900