กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Aug 1, 2020

เจ้าหน้าที่กำกับคุณภาพทะเบียนจ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconSilom
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีสินทรัพย์ประมาณ 650,000 ล้านบาท ให้บริการสมาชิกกว่า 1.12 ล้านคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการ เมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ และส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ติดต่อ
คุณธีราภา คชาพิพัฒน์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
990 ชั้น 4 ถนนพระราม 4
Silom Bang Rak Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 02-636-1000 # 416
แฟกซ์ : 02-636-1692
เว็บไซต์ : https://www.gpf.or.th
ใช้งานแผนที่