JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 28, 2022

เจ้าหน้าที่บัญชี ( อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ราชดำริ )

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
"Simat Technologies Public Co.,Ltd.” บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet ความเร็วแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่ายภายใต้ชื่อ Sinet ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps. เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้า และพัฒนาระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา - ชุดฟอร์ม - การจัดเลี้ยงปีใหม่ สำหรับตำแหน่งที่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานภายนอกจะมีสวัสดิการเพิ่มเติมดังนี้ - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าน้ำมันรถ - ค่าเดินทาง
Contacts
คุณนุสรา เย็นสถิตย์
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
123 ซอยฉลองกรุง31 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lam Pla Thio Lat Krabang Bangkok 10520
Other positions at this company