รับสมัครด่วน
Nov 28, 2021

Sale (เจ้าหน้าที่ขาย) อาหารสด แช่แข็ง ประจำ กทม.

pin location
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
เครือวีพีเอฟ ได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของภาคเหนือมานานกว่า 40 ปี บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ โดยการเริ่มต้นจากก้าวแรกของธุรกิจด้วยหมูแม่พันธุ์ 4 ตัวและพ่อพันธุ์เพียง 1 ตัว ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า 4+1 = ∞ วีพีเอฟเป็นที่รู้จักของคู่ค้าทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบแทนสังคม เราจึงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยพลักดันชุมชนที่อยู่ร่วมกับเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง “คุณภาพในทุกกระบวนการผลิต” เพื่อให้ได้คุณค่าที่เหนือกว่ามาตรฐานและพร้อมส่งต่อให้กับผู้บริโภค การดูแลและใส่ใจกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีสำหรับการผลิตอาหารให้กับสุกรในฟาร์มของเราเอง ไปจนถึงกระบวนการชำแหละเนื้อสุกรโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาใช้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเนื้อสุกรของวีพีเอฟให้เปี่ยมประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดฟอร์มพนักงาน - สวัสดิการอาหาร - สวัสดิการช่วยเหลือ เช่นคลอดบุตร สมรส เยี่ยมไข้ ญาติพนักงานเสียชีวิต ประสบภัยธรรมชาติ - ที่พัก - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี (ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - โบนัส - ปรับประจำปี - กิจกรรมประจำปี กีฬาสีประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีฯลฯ *หมายเหตุสวัสดิการแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงาน
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 6
San Sai Noi San Sai Chiang Mai 50210
โทรศัพท์ : 053-380-089 ต่อ 107
แฟกซ์ : 053-380-089 ต่อ 130
เว็บไซต์ : http://vpfporkvalley.com