สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sep 14, 2021

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามสแควร์, ตลาดสามย่าน, อาคารจัตุรัสจามจุรี, อาคารสยามกิตติ์, อาคารหอพักนานาชาติ, พื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน, สยามสแควร์วัน และสวนหลวงสแควร์
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ-ชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ฯ - เครื่องแบบพนักงาน - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - สัมมนาใหญ่ประจำปี
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Directions
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
See Map