โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
Apr 12, 2021

บาล ครูผู้ช่วยอนุบาล ครูโลจีสติกส์ ครูช่างยนต์ครูภาษาไทย ครูภาษาอังกฤษ ครูอนุ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Chon Buri

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ประกอบด้วยโรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ(บ้านฉาง) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั้งสามรอบ โดยในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอักษรพัทยาได้รับรางวัลพระราชทาน และปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ได้รับรางวัลพระราชทาน
สวัสดิการ
- สวัสดิการตามระเบียบของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ - สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสังคม) ระหว่างทดลองงาน - อาหารกลางวันฟรี - ชุดทำงาน - ทัศนศึกษาประจำปี - เงินกู้ฉุกเฉิน - ฯลฯ
ติดต่อ
ธุรการ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
142/26 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ (ซอยนาเกลือ 13)
Na Kluea Bang Lamung Chon Buri 20150
โทรศัพท์ : โรงเรียนอักษรศึกษา 038-428-938 , โรงเรียนอักษรพัทยา 038-374-532 , โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 038-412-118 , วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 038-415-611 , วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 038-604-741
แฟกซ์ : 038-428-938
เว็บไซต์ : http://www.aksorn.ac.th
ใช้งานแผนที่