สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Aug 5, 2020

ช่างเทคนิค

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon9
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์การค้าสยามสแควร์, ตลาดสามย่าน, อาคารจัตุรัสจามจุรี, อาคารสยามกิตติ์, อาคารหอพักนานาชาติ, พื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน, สยามสแควร์วัน และสวนหลวงสแควร์
Benefits
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ฯ - ประกันสุขภาพ-ชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - เงินรางวัลพิเศษ - เครื่องแบบพนักงาน - โบนัสประจำปี - สัมมนาย่อยและสัมมนาใหญ่ประจำปี
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Tel. : 02-218-3590 ต่อ 268 ,091-545-3744
See Map