รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

วิศวกรไฟฟ้า(ประจำโรงงาน)

pin locationLocation
pin location

Pak Chong, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ ผลิตอาหารสัตว์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่พักและอบรมสัมมนา ผลิตภัณฑ์นม ตรา อืมม!..มิลค์ และภัตตาคารโชคชัยสเต็กเฮ้าส์ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจและเพื่ออนาคตของท่าน
Benefits
- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - บ้านพักพนักงานพร้อม Wifi-Internet - ชุดยูนิฟอร์ม - เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏบัติงานนอกสถานที่) - เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรมสัมมนา - งานเลี้ยงประจำปี - กิจกรรมกีฬาภายใน - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - รถรับส่งนักเรียน(บุตรพนักงาน) - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - ห้องพยาบาล+รถพยาบาล
Contacts
คุณพิมพ์ใจ, คุณนันทชัย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
169 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ
Nong Nam Daeng Pak Chong Nakhon Ratchasima 30450
Tel. : 081-359-4291
See Map