ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
Aug 4, 2020

สัตวบาลโคเนื้อ โคนม

pin locationLocation
pin location

Photharam, Ratchaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัย อินเตอร์เทรด ได้ก่อตั้งโดยคุณสัญญา สุภาพพรชัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ธุรกรรมที่เราได้พัฒนามาตลอดระยะเวลา 16 ปี มีดังต่อไปนี้ 1. เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ผสมเทียมสัตว์ และอุปกรณ์สำหรับฟาร์มสัตว์ จากบริษัทชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ 2. นำเข้า พันธุกรรมสัตว์ สัตว์มีชีวิต น้ำเชื้อสด น้ำเชื้อแช่แข็ง และตัวอ่อนของสัตว์ จากฟาร์มชั้นนำในด้าน การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการส่งออกพันธุกรรมสัตว์ในประเทศไปยังต่างประเทศ 3. ช่วยส่งเสริมในการบริหารจัดการฟาร์ม องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้บรรลุ ประสิทธิภาพ และผลตอบแทนสูงสุด โดยทีมงานวิชาการ ที่ปรึกษาจากในประเทศ และต่างประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยต่างถิ่น - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน - โบนัสตามผลประกอบการ
Contacts
คุณวริศรา สุภาพพรชัย Human Resources Department
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
1/15-19 ม.6
Ban Sing Photharam Ratchaburi 70120