รับสมัครด่วน
Sep 28, 2020

MARKETING ASST./CHIEF

pin locationLocation
pin location

Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่ รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ตอบสนองถึงความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีของบริษัท ควบคุมดูแลระบบสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป จัดทำรายงานทางการตลาดและยอดขาย พร้อมทั้งสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า และการดูแลระบบต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้อง ตลอดจน นโยบายด้านกิจกรรมใดๆ ที่องค์กรมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายให้ปฏิบัติ ควบคุมดูแลระบบ (SALE ORDER PROCESSING)เกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อ การประมาณการ และการประสานงาน ระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อการผลิตตามคำสั่งซื้อ รวมถึงติดตามปัญหา และการประสานงานระหว่างองค์กร กับลูกค้า พร้อมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางปัองกัน ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่ต้องคงรักษาไว้ตามมาตรฐาน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการบังคับบัญชาในสายงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้,ความสามารถให้ทำแทนกันได้ รับเรื่อง/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้มีประสิทธิภาพ.
Qualifications
  1. เพศ หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาวิศวกรรม
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  4. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  5. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  6. มนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณนิษา คงนอก, คุณกษมา แพ่งต่าย
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
157/4 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
Email : ittc_61@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 035-902-703
Location
Lam Sai Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.