Oct 16, 2019
วิศวกรด้านความปลอดภัย
pin locationLocation
pin location
Well Grow Industrial Estate Chachoengsao
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.สร้าง/กำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ของเครื่องจักรและส่วนควบชุดลำเลียง เครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือประกอบกิจการ
 • 2.ตรวจรับ ตรวจสอบ เครื่องจักรและส่วนควบชุดลำเลียง เครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือประกอบกิจการ
 • 3.สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่โครงการผลิตใหม่ อาทิ การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบด้านความปลอดภัยในแต่ละช่วงของโครงการใหม่ ตลอดจนการเข้าประชุมและจัดทำรายงานด้านความปลอดภัยของโครงการใหม่
 • 4.ควบคุม/ดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • 5.ควบคุม/ฝึกสอน หลักสูตร"สัมผัสอุบัติเหตุผ่านเครื่องจำลอง"
 • 6.จัดทำ/ควบคุม/ดูแล ศูนย์การฝึกจำลองอุบัติเหตุของบริษัทฯ
 • 7.สรรหา/ทดลอง/กำหนด/จัดทำมาตรฐานเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
Qualifications
 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 20 - 25 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , อุตสาหการ
 4. ประสบการณ์ 0 - 3 ปีขึ้นไป
 5. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office , Auto Cad 2D , 3D
 6. มีความรู้ทางเทคนิคด้าน Machanical , Electric , Engineering
 7. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ทดสอบ ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
 • 1. ค่าเช่าบ้าน 1,416 บาท / เดือน
 • 2. ค่าเดินทาง 800 บาท / เดือน
 • 3. ค่าครองชีพ 700 บาท / เดือน
 • 4. ค่าอาหาร 40 บาท /วัน (ทำโอที 1.5 ชม.เพิ่มอีก 10 บาท)
 • 5. เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท / เดือน
 • 6. ข้าวฟรี 3 มื้อ
 • 7. ค่ากะ 175 บาท / คืน
 • 8. ค่าน้ำมันรถส่วนตัวตามระยะทาง สูงสุด 80 %
 • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • 11. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต
 • 12. เงินช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุในงาน
 • 13. เงินตอบแทนพระคุณบุพการีปีละ 1,000 บาท
 • 14. งานเลี้ยงประจำปี
 • 15. กีฬาประจำปี
 • 16. เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ
 • 17. ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยในงานและนอกงาน
 • 18. โบนัสประจำปี
 • 19. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • 20. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 2,000 บาท
 • 21. ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
 • 22. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 23. รถรับส่ง 18 เส้นทาง
 • 24. การคำนวณค่าล่วงเวลา หาร 23 วัน
 • 25. ของขวัญวันเกิดพนักงาน
 • 26. ของขวัญสำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 • 27. ของรับขวัญบุตรแรกเกิดของพนักงาน
 • 28. สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย
 • 29. เงินช่วยเหลือค่าเดินทางเรื่องเทศกาลสงกรานต์ 1,000 บาท
 • 30. ค่ารักษาพยาบาล
 • 31. เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 32.ค่าตัดแว่นสายตา 2,000 บาท
How to apply
 • 1. ทางจดหมาย
 • 2. ทาง E-mail ต้องแนบประวัติส่วนตัว (จะพิจารณาเฉพาะที่แนบรูปถ่ายเท่านั้น)
Contacts
คุณศศิวิมล มณฑาพันธ์
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
90 / 3 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao
Tel. : 038-522-330 # 272
Email : yspund_72@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-522-380
Location
Well Grow Industrial Estate
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.