รับสมัครด่วน
Oct 16, 2019
หัวหน้าส่วนบริหารงานรักษาความปลอดภัย
pin locationLocation
pin location
Wang Thonglang, Bangkok
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - บริหารจัดการรปภ. ไปปฏิบัติงานตามจุดบริการที่ลูกค้า/หน่วยงานกำหนด รวมทั้ง การจัดทดแทนงานกรณีพนักงานปฏิบัติการลาหยุดงาน ขาดงาน
 • - ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในสังกัด ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • - ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงรปภ. ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์กำกับดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีลูกน้องไม่น้อยกว่า 300 คน อย่างน้อย 3 ปี
 4. ชอบงานท้าทาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้ดี
 5. สามารถประสานงานภายในและภายนอกได้
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 7. มีปฏิญาณไหวพริบสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ
Benefits
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการสงเคราะห์ (เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต)
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ***สวัสดิการเฉพาะบางตำแหน่ง***
How to apply
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ส่วนสรรหาและว่าจ้างได้ทุกวัน ตามเวลาธนาคาร
Contacts
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
KTBGS CO.,LTD.
96 /12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1)
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
Email : ktbgs_105@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-935-3706
Website : www.ktbgs.co.th
Line ID: 0628755400
Location
ลาดพร้าว 106
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.