รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
ผู้จัดการแผนกการเงิน
pin locationLocation
pin location
Lat Phrao, Bangkok
salary iconSalary
salary icon30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - วางแผนและบริหารจัดทำการเงินและจัดทำ Cash Flow อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
 • - วางแผน ควบคุมและดูแลงานด้านต้นทุน / ภาษีอากร / ทรัพย์สิน
 • พัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
Qualifications
 1. เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ด้านการเงินและธนาคาร
 5. มีความรู้ในระบบ ERP และใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์
Benefits
 • - โบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • - มีเวลายืดหยุ่นในการทำงาน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่
 • - สวัสดิการในการช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
 • - กิจกรรมวันเกิดทุกเดือน, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
 • - สถานที่ทำงานใกล้ MRT ลาดพร้าว
How to apply
 • 1. สมัครผ่าน JobThai.com
 • 2. ส่งจดหมายสมัครงาน/ Resume มาที่ E-mail
 • 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • 4. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์
 • 5. **Facebook : Mac Recruit**
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
9/99 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว
Chankasem Chatuchak Bangkok
Tel. : 081-8292372
Email : maceducation_113@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-938-2028
Location
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.