รับสมัครด่วน
Nov 14, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
pin locationLocation
pin location
Mueang Rayong, Rayong
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - จัดทำใบสำคัญขาย ใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • - ติดตามการชำระเงิน และเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • - จัดทำรายงานภาษีขาย และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • - บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และบัญชีทั่วไป
 • - จัดทำและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีธนาคาร และบัญชีอื่นๆ
 • - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์บริษัท พร้อมตรวจนับ
 • - บันทึกการเบิกจ่ายล่วงหน้า พร้อมตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-35ปี
 2. วุฒิปริญาตรี ด้านการบัญชี, การเงิน เท่านั้น!!!!
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีอากร
 5. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 6. มีความกระตืนรือร้น ใฝ่รู้และทำงานในสถานการณ์เร่งรีบได้
 7. มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และทุ่มเทต่องานที่ทำ
 8. หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชี MAC5 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • - สวัสดิการตามกฎหมาย
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน (แหลมฉบัง-บ้านฉาง)
 • - ชุดฟอร์ม, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)
 • - ประกันชีวิตพนักงาน (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) เงื่อนไขทุนประกันตามหลักเกณณ์ที่บริษัทกำหนด
 • - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าฌาปนกิจศพ พ่อ,แม่,คู่สมรส, บุตร, และพนักงาน (กรณีเสียชีวิต), เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน 1 แรง, เบี้ยขยันประจำโครงการ วันละ 50 บาท, ค่าอาหาร OT, ค่ากะ เป็นต้น
 • - วันทำงานปกติ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (เปิดรับสมัครทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์)
 • (หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด)
How to apply
 • กรุณาระบุตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมส่ง CV, Resume ระบุเงินเดือนที่ต้องการทางอีเมล
 • - ส่ง email ประวัติผู้สมัครงาน+พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน
 • - สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • - สมัครผ่าน Apply JobThai.com
 • - สอบถามเพิ่มเติมทาง LINE ID : 0817231118
 • - ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างอื่นๆทาง เฟสบุ๊ค : HR Deeline Recruit
Contacts
คุณน้ำตาล
Deeline Construction Company Limited (บจก.ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น)
8/1-2 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
Tel. : 038-692-643-5 ต่อ 108, 113, 081-723-1118, 092-279-7890
Email : deeline_47@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-692-646
Line ID: 0817231118
Location
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ ต.ห้วยโป่ง จ.ระยอง (ตำแหน่งงานประจำ)
Huai Pong Mueang Rayong Rayong
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.